• Stavanger skårer over landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene i engelsk både på 5. og 8. trinn. På Tjensvoll skole får alle elevene fra 1.-7. trinn leselekser hver dag. Jon Ingemundsen

Yes, we can!

Bare elever i Asker og Bærum scorer bedre på nasjonale prøver i engelsk enn åttendeklassingene fra Stavanger. Det viser en sammenligning av de 12 største kommunene i landet.