Ukrainske helsearbeidere utførte ordinære vakter

De fire ukrainske helsearbeiderne som arbeidet for losji og 100 kroner dagen til kost, utførte til sammen ni ordinære vakter ved Mosheim sykehjem.