• Anders Minge

Den ukjente mora har fått oppnevnt forsvarer

Den ukjente mora til det døde spedbarnet har nå fått oppnevnt en advokat som hun kan ringe til uten at opplysningene går videre til politiet – hvis ikke hun selv vil.