• Stengningen av brua i forbindelse med dobbeltsporarbeid har gitt transportplanleggere en unik mulighet til å studere virkninger av framtidige tiltak. FOTO: Odd Kristian Stokka

Mer miljø i Strandgata?

Strandgata er trolig Sykkelbyen Sandnes sin aller dårligste samvittighet.