• -Generelt kan en si at små lokalsamfunn som Finnøy eller Sauda er mer opptatt av lokalpolitikk enn de større byene som Stavanger som påvirkes mer av nasjonale, politiske trender. I små lokalsamfunn handler det om en skal bygge det sykehjemmet, mens i byene er en mer opptatt av at staten skal fikse opp, sier statsviter Svein Tuastad ved UIS.

- Høyre taper neppe på bilfri-bommert

Opposisjonen i Stavanger er for svak til å robbe Høyre for stemmer etter to bilfrie nedturer på vel en uke. Det tror førsteamanuensis i statsvitenskap Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS). Men sikker er han ikke.