- Ryfast må utredes bedre

Samfunnsøkonom er kritisk til grunnarbeidet som er gjort. Metoden kan diskuteres, svarer prosjektleder.