• Arnt Olav Klippenberg

Flomfaren avblåst i Egersund

Det er ikke lenger fare for at huset i Nyeveien skal rase ut i Lundeåne. Familien Rajen flytter trolig inn igjen mandag.