- Ingen av våre mobbes til å jobbe lite

I den hete lønnskampen i politiet blir folk som frivillig jobber overtid, mobbet av kolleger. Det skjer ikke hos oss, bedyrer Arild Sandstøl, leder i Politiets Fellesforbund i Rogaland.