• Anders Minge

Brannen på Klepp slukket

En gjenglemt gryte med smør var grunnen til at det startet å brenne i eneboligen.