Brøytebilsjåfører kan kjøre ubegrenset

Lastebilsjåfører som driver med veivedlikehold, som brøyting, er unntatt fra kjøre— og hviletidsbestemmelsene.