• Lena Kjøremo fra Lund diskuterer eksamensoppgaven med Ingrid Eikeland og Aud Charlotte Ullestad.

Frivillig eksamenspress

Sommerskolen er redningen for mange elever som ikke har standpunkt eller eksamenskarakter i matte eller naturfag. I dag tar de eksamen.