«Max Manus»-razzia kan være under oppseiling

En redegjørelse fra dommer Tom Fr. Vold i Stavanger tingrett tyder på at filmbransjen kan være i ferd med å sikre bevis mot personen som har piratkopiert «Max Manus»-filmen.