• Venstres Per A. Thorbjørnsen ønsker å bygge det nye Folkebadet i Jåttevågen i Stavanger som et interkommunalt anlegg. Knut S. Vindfallet

Vil ha Sandnes til å spleise på Folkebadet

I stedet for at Sandnes bygger sitt eget folkebad, kan de heller spleise på det i Jåttåvågen, mener flere politikere i Stavanger.