- Tar betenkningstid

18-åringer dømt til to års fengsel for å ha hjulpet en venninne med å ta sitt eget liv.

Publisert: Publisert:

Foto: Fredrik Refvem

Den tiltalte mannen tok det tungt da han fikk dommen torsdag ettermiddag.

— Hele prosessen har vært tung. Dette gjør noe med alle, spesielt så unge mennesker, sier mannens forsvarer, advokat Knut Lerum.

Den 18 år gamle mannen som er tiltalt for å ha hjulpet en venninne med å ta livet sitt har tatt betenkningstid.

— Han tar dommen til etterretning, men har ikke bestemt seg for om han ønsker å anke, sier Lerum.

Han har lest igjennom domsavgjørelsen og registrert at retten har vært i tvil når det gjelder reaksjonen.

Erstatning

De tiltalte i saken er også dømt til å betale avdødes foreldre 10.000 kroner hver i oppreisningserstatning, 30.000 kroner for utgifter til begravelsen og 10.000 kroner til moren for utgifter til lege og tap av feriepenger.

— Vi tar dette til etterretning, sier Knut Lerum.

To års fengsel

Selvmordet ble begått etter en fest natt til 14. mars i fjor. Avdøde og de to tiltalte tok bussen ut til en skog i utkanten av Stavanger sent lørdag kveld 13. mars. Alle var da 17 år gamle.

De tiltalte erkjente begge straffskyld etter tiltalen da rettssaken startet i Stavanger tingrett mandag.

Aktor, statsadvokat Arvid Malde, la tirsdag ettermiddag ned påstand om fengsel i to år for begge, hvorav halvannet år ble gjort betinget. Forsvarerne ba om samfunnsstraff.

Torsdag ettermiddag falt dommen.

Begge de to tiltalte er dømt til to års fengsel, hvorav halvannet år ble gjort betinget. Straffen er i samsvar med aktors påstand.

Lojalitetspress

Tingretten skriver i dommen at avdøde hadde planlagt selvmord en god stund, at det var hun selv som tok initiativet og at de tiltaltes bidrag ikke var den utløsende faktor.

«Retten finner ikke grunnlag for å konkludere i forhold til om avdøde kunne eller ville ha utført selvmordet et annet sted eller på et annet tidspunkt. Uavhengig av denne vurderingen må det lojalitetspresset som avdøde utøvet overfor de tiltalte i rimelig grad komme dem til gode ved reaksjonsfastsettelsen. Det vil også være et visst moment i vurderingen at både avdøde og de tiltalte synes å ha vært en del av et miljø der diskusjoner rundt selvmord og selvskading var mer vanlig enn i andre miljøer,» skriver retten.

De tilhørte alle et miljø som var inspirert av EMO-ideologien.

Retten i tvil

Tingretten har vurdert straffutmålingen for hver av de tiltalte.

For kvinnens del skriver retten at den har vært i tvil om hun skal dømmes til samfunnsstraff eller deldom (betinget og ubetinget fengsel). Hennes unge alder tilsa samfunnsstraff. Retten landet likevel på fengselsstraff, etter å ha lagt stor vekt på alvoret i den straffbare handlingen, på «særlig tungtveiende allmennpreventive hensyn», på at kvinnen hadde fått invitasjon til å medvirke en god stund før det skjedde og på grunn av den holdningen til selvmord som har vært i dette miljøet.

Den tiltalte mannen fikk ikke vite om selvmordsplanene før de tre gikk av bussen, men han fortalte heller ikke om forholdet før politiet konfronterte ham med den tiltalte kvinnens forklaring. Medvirkningen ville kanskje aldri blitt avdekket dersom ikke kvinnen hadde gått til politiet. Retten mener som aktor at forskjellene i de to tiltaltes handlinger oppveier hverandre i straffutmålingen. De får derfor samme straff.

Rettens leder var tingrettsdommer Anne Kamilla Silseth, meddommere Ingbjørg Knutsen og Trond Langeland.

Publisert: