• Colourbox

Ein av fire syns klapsing er greitt

Ein av fire Aftenblad-lesarar som har stemt på nett, meiner fysisk avstraffing er ein naturlig del av barneoppsedinga.