Tyskere reddet utenfor Sokndal

Redningshelikopter og båter ble sendt for å redde tre-fire tyskere som grunnstøtte ved holme.