Bilistene raser mot det nye Tjensvollkrysset

En av de mange frustrerte bilistene mener politikerne bevisst lager krøll på Tjensvoll for å tvinge fram penger til Eiganestunnelen.