• Solasplitten topper listen over overskridelsene blant veiprosjektene som er finansiert av bomringen. Her fra seremonien da anleggsarbeidene startet. Knut S. Vindfallet

Bomring-sprekk på 1 milliard

Vegprosjektene i bomringen på Nord-Jæren skulle koste 700 millioner kroner da bomringen ble vedtatt i 1997. Sluttregningen kommer på rundt 1,8 milliarder.