• RITS-gruppen (Redningsinnsats til sjøs) ved Bergen Brannvesen var med å forsterke hjelpearbeidet i Alesund under brannen i «Nordlys».

Kommuner betaler nasjonal beredskap

Ved brann til sjøs blir mannskaper fra brannvesenets RITS-grupper kalt ut, men fagforeningsledere synes det er feil at kommunene sitter igjen med regningen for beredskapen.