• Av menneskelige grunner valgte Kirkevergekontoret å la en bortvist utenlandsk statsborger uten arbeidstillatelse fortsette å jobbe i Hinna kirke. Det likte ikke politiet. Knut S. Vindfallet

Jobbet ulovlig i kirke

Av menneskelige grunner valgte Kirkevergekontoret å la en bortvist utenlandsk statsborger uten arbeidstillatelse fortsette å jobbe i Hinna kirke. Det likte ikke politiet.