• Scanpix

Kjøpmenn får ikke tak i melk

Daniel Nedrebø har drevet landhandel og dagligvarebutikk i 42 år, men aldri opplevd at meieriet ikke kan levere den melken han har behov for.