• Arnt Olav Klippenberg

Ingen planer om å nedlegge lensmannskontor

Politimester Geir Gudmundsen sier at lensmannskontorene i Dalane ikke er truet.