– Flott at folk vil utnytte naturen

Ordfører vil ikke ha forbud