• Slik skal to av de fire nye kontorbyggene i Paradis se ut. Disse ligger ved Strømsbrua. Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Planlegger mange nye kontorplasser

Flere utbyggere planlegger nye kontorbygg i en vanskelig tid. Men de bygger sjelden uten leietakere.