Ganddal-beboere vant kamp mot tungtrafikk

Fylkesmannen opphevet Sandnes kommunes vedtak om å la massiv tungtrafikk gå langs skoleveien i en toårsperiode.

Publisert: Publisert:

Allerede i dag er det tett trafikk i Kvernelandsveien på Ganddal. Hundrevis av barn og unge bruker vegen daglig. Foto: Fredrik Refvem

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Politikerne bryr seg ikke om alle Vagle-klagene

Beboerne på Ganddal kan puste lettet ut: Fylkesmannen sier nei til massiv tungtrafikk på skoleveien. Fylkesmannen har talt Sandnes-politikerne midt imot, og vendt tommelen ned for vedtak om å innvilge dispensasjon fra rekkefølgekrav til utbygging og bruk av Vagle næringspark.

Bydelen har fryktet at tungtrafikk ville gjøre skoleveien farlig for hundrevis av skoleelever og være en utfordring for barn og ungdom på vei til og fra fritidsaktiviteter på Ganddal. Dispensasjonen skulle gjelde i to år. Nå har Fylkemannen opphevet kommunens dispensasjonsvedtak.

Merbelastning: 300 kjøretøy i døgnet

Merbelastning fra mer enn 300 kjøretøy i døgnet, der brorparten av disse er tungtransport, har bekymret en hel bydel.

Klagen til Fylkesmannen var et siste forsøk på å hindre en kraftig økning i trafikken til og fra Vagle næringspark lenge før ny vei over til jernbaneterminalen ville vært ferdig.

Rema 1000 og Posten

Både Rema 1000 og Posten bygger nye regionale anlegg i Vagle næringspark, som inngår i kommunens arealdel til kommuneplanen for Sandnes fra 2015 til 2030, og er avsatt til næringsområde.

En forutsetning for etableringen er at fylkesvei 505 mellom Skjæveland og Foss-Eikeland skal være tatt i bruk før det gis brukstillatelse innenfor planområdet.

Les også

Rema og Posten flytter 400 arbeidsplasser til Ganddal

Opphevet vedtak

Kommunen ga dispensasjon og avviste klagene. Klagerne anket til Fylkesmannen, som nå har opphevet kommunens vedtak. Dermed må saken behandles på nytt i kommunen. Fylkesmannens avgjørelse kan ikke påklages.

Hilde Klogh, som selv har barn både ved Sørbø skole og Lundehaugen skole, startet en egen Facebook-gruppe for folk i bydelen like før dispensasjonssøknaden ble behandlet i Sandnes kommune.

– Jeg ønsket å ha et forum som kunne tale vår sak, sier Klogh til Aftenbladet.

Gruppen var lukket, og hadde flere hundre medlemmer.

– Smertegrensen var nådd

– Smertegrensen for trafikk i bydelen er nådd for lenge siden, og utredningen som er laget til saken, er mangelfull.

Vi er veldig fornøyd med Fylkesmannens avgjørelse, sier hun.

Sikkerhet, barn langs veien og støv og støy er viktige elementer som ligger til grunn for klagen fra Innbyggergruppen på Ganddal som hun representerer.

Ikke godt nok opplyst

Dette er Fylkesmannen enig i. Fylkesmannen mener at vedtaket i kommunen må oppheves, da saken ikke er så godt opplyst som mulig og vurderes heller ikke å være tilstrekkelig utredet. Ikke minst er hensynet til barn og unges oppvekstvilkår et sentralt hensyn.

Fylkemannen skriver: «Vi mener det fremstår som sannsynlig at det allerede belastede veinettet i området vil bli ytterligere belastet på en uheldig måte som følge av de nye regionale anleggene tas i bruk før ny fylkesvei er på plass».

Fylkesmannen peker også på at rekkefølgekravet ble vedtatt så seint som i november 2015:

«At kravet lå der som et viktig premiss for utbyggingen av de aktuelle delområdene, må derfor alle parter ha vært klar over, i den forstand at det burde vært tatt høyde for mulig forsinkelse ved utbyggingen av ny fylkesvei 505», skriver Fylkesmannen.

– Strålende av Fylkesmannen

– Strålende, sier leder av FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Sørbø skole, Simon Lunde, til Aftenbladet i en kommentar til Fylkesmannens avgjørelse i denne saken.

Han fryktet en stund at klagen ikke ville føre noen vei, og han er kritisk til måten kommunen har gått frem på. Han sier det var urettferdig at kommunen ønsket å prioriterte økonomi fremfor sikkerhet. Nå er han godt fornøyd med den vendingen denne saken har tatt.

Les også

Innbyggerne og fire FAU klager på Ganddals-trafikk

Disse klaget på dispensasjonsvedtaket fra Sandnes kommune:

Ganddal Indrettslag

Ebeneser Misjonsforsamling

Lundegård barnehage

Innbyggergruppe på Ganddal

Nabo på Kvernelandsveien

FAU ved skolene Lundehaugen, Sørbø, Ganddal og Sandnes friskole. Samt rektorene ved Lundehaugen, Sørbø og Sandnes friskole.

Publisert:

Les også

 1. Politikerne bryr seg ikke om alle Vagle-klagene

 2. Naboene kaller det nye landemerket et monsterbygg

 3. Rema og Posten flytter 400 arbeidsplasser til Ganddal

Mest lest akkurat nå

 1. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 2. Folk på byen har allerede endret drikkevaner

 3. Leteaksjon etter mann (63)

 4. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 5. Nattklubbene i Stavanger og Sandnes får åpne klokken 20

 6. To nye smittetilfeller i Sandnes fredag

 1. Sandnes
 2. Skolevei
 3. Posten
 4. Rema 1000
 5. Trafikk