Endelig tas PET-skanneren i bruk

Etter årevis med innsamling av penger, tas mandag PET-CT-senteret ved sykehuset i bruk. Den vil særlig være nyttig for kreftpasienter.

Hans Tore Frydnes, leder ved divisjon for medisinsk service ved SUS, gleder seg stort til den nye PET-skanneren tas i bruk. Pengene til selve maskinen er samlet inn av Sykehuset i våre hender.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Vel et år forsinket åpnes det nye Pet-CT-senteret ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) mandag.

For seks år siden startet den ideelle stiftelsen Sykehuset i våre hender innsamling av penger til PET-skanner ved sykehuset. 26 millioner ble resultatet.

Les også

Stavanger får bedre metoder for å undersøke kreft

Men for å ta i bruk skanneren, trengs mye mer - både utstyr og kompetanse, i tillegg til selve maskinen. De bygningsmessige tilpasningsmessige som er gjort har kostet om lag 45 millioner kroner. Regningen for selve PET-skanneren endte på 32 millioner kroner.

– Det skyldes blant annet valutasvingninger. Det er klart at dette kostnadsmessig er et vesentlig løft for Helse Stavanger. De årlige driftskostnadene ligger på om lag 30 millioner kroner, sier Hans Tore Frydnes, klinikksjef medisinsk service ved SUS.

Utdannet egne spesialister

I oppstarten har Helse Vest bidratt med til sammen 26 millioner kroner til driften. For å kunne starte opp med PET-undersøkelser, trengs spesialutdannet helsepersonell. Spesialutdannede radiologer, legespesialister i nukleærmedisin og radiologi har sykehuset måttet utdanne selv. I tillegg er fysikere innen nukleærmedisin og stråling samt tekniske ingeniører nødvendig. Ekspertisen er utdannet i nært samarbeid med PET-senteret i Bergen, men også i Oslo og i utlandet. Til sammen 10–12 personer vil være tilknyttet senteret.

– I ett år har vi også fått anledning til å engasjere en nukleærmedisiner fra Århus. Sammen med spesialistene vi har, er hun gull verdt i denne fasen.

– Hvor viktig er det å ha eget PET-senter i Stavanger?

– Skal vi henge med i den diagnostiske utviklingen, er det helt nødvendig at vi også behersker PET-teknologi. Det er en del av den nukleærmedisinske satsingen, altså bruk av radioaktive stoffer for å diagnostisere og behandle pasienter på en sikker og smertefri måte. Derfor er dette riktig. For en del år siden sa jeg nei, fordi vi ikke hadde fagfolk og trengte en plan for å få utdannet dem.

Forsiktig start

I en oppstartsfase vil sykehuset ta imot pasienter én-to dager i uken.

- Ambisjonen er 6–10 pasienter daglig. Vi er helt nye på dette, klinikerne må bli vant til de ulike problemstillingene man kan bruke PET til. Uansett vil CT-delen av maskinen brukes maksimalt hver dag.

– Det har vært kritiske røster mot denne satsingen fordi den er dyr. Koster gaven litt mer enn den smaker?

– Det utfordrer økonomien i Helse Stavanger å ta i bruk dette. Når vi først gjør det, satser vi for å bygge ut et komplett nukleærmedisinsk miljø. Vi skal ikke legge skjul på at dette innebærer betydelige kostnader. For eksempel må vi kjøpe og sende de radioaktive stoffene som brukes med egne fly fra Oslo fordi de ikke kan transporteres med vanlige rutefly, sier han.

– PET er heller ikke ny teknologi?

– PET er teknologi som man har kjent til i mange år. Det viktige er at den utvikles og at nye metoder stadig tas i bruk, sier Frydnes.

Johannes Hausken (Sykehuset i våre hender), Trude Marit Risnes (SSO) samt Arne Larsen Økland og Kjell Jonevret (Viking) i Stavanger konserthus. Stavanger symfoniorkester, Viking FK og Sykehuset gikk sammen for å samlet inn penger til pet-skanner. Bildet er fra 2012.
Publisert: