• Bistandsadvokat Verna Rege Nilssen, her sammen med statsadvokat Tormod Haugnes, reagerer kraftig på at voldtekter straffes mildere om den fornærmede er prostituert. - Om det slik vi vil ha det må Høyesterett ta stilling til det, sier hun. Pål Christensen

Fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte

– Er det mindre straffbart å voldta prostituerte, spør bistandsadvokat Verna Rege Nilssen.