• Dette er en takterrasse som kan bli mal for et nytt møtested i Klepp - på taket av rådhuset. Bildet er en illustrasjon til mulighetsstudien som nå presenteres for politikerne.

Skal Klepp få et nytt rådhus inne i et drivhus?

I det som kan bli Klepps nye rådhus og storstue, kan folk stå på en takterrasse og se rett ned i kommunestyresalen - som i Riksdagen i Berlin.