Mål- mix i Klepp

Ikkje/ikke. Dei/de. Når lærarane i fjerde klasse på Kleppe skule skriv på tavla, gjer dei det på begge målformer. Bokmåls— og nynorskelevane går nemleg i same gruppe.