Lura får mer presise regler

Sandnes kommune er nå i gang med å lage ny reguleringsplan for Lura næringsområde.