Hyttenaboer tapte veitvist

Larsen Holding AS har vunnet en betent nabokrangel på Hidra. Firmaet har i medhold av en godkjent reguleringsplan bygd tre hytter i sjøkanten på Østhus.