Ungdommer i kø for å be

I snart ei uke har de bedt kontinuerlig døgnet rundt. Én time hver, så kommer nestemann og overtar, og slik fortsetter bønnestafetten 24 timer til ende før de atter starter på en ny dag med bønn. Faktisk har flere ungdommer stått i kø for å få tildelt en bønnetime.