Foreldre kjemper for barnepark

I går inviterte oppbrakte foreldre politikere på besøk i barneparken. Én kom.