Flott flytting av kulturhistoriske perler

Takket være at far Kjell Solheim og sønnen Håvard fra Suldal holder bygningsteknikker eldre enn julen i hevd, gjør naustene i Hafrsfjord ikke mindre vakker og gang og sykkelveien fra Sola til Stavanger komplett.