Allianse om Hå-budsjettet

Første steg for idrettshall på Nærbø vert sikra av fleirtalskameratane i Hå-politikken.