Leselystne femteklassinger med bok-kåring

Leseprosjekt: 82.168 sider av syv bøker har femteklassene i Randaberg lest denne høsten. 5A på Grødem leste aller mest.