Vindafjord + Ølen kan bli sant

Ei folkerøysting våren 2003 kan leggja grunnlaget for saman-slåing av dei to nabokommunane Ølen og Vindafjord.