Våt pasient trenger mer behandling

100 millioner kroner er brukt gjennom Aksjon Jærvassdrags femårige handlingsplan. Utslippene er redusert, men vannkvaliteten i de fleste elver og vatn er ikke vesentlig bedret.