Realistisk feiring av nødtelefonene

10-årsmarkeringen av nødtelefoner på ni turisthytter i Ryfylkeheiane ble mer realistisk enn de ansvarlige hadde tenkt.