Urettferdig strømavgift

Forbruksavgiften på strøm er etter nye forskrifter blitt konkurransevridende, hevder næringsdrivende.