Vil ikke ha statlig styring

Stavanger kommune har ingen planer om å trekke seg fra forsøksprosjektet med rammefinansiering framfor øremerkede midler.