Skuffelse og håp

Den nye hidraferjen som skal døpes fredag 19. oktober, blir ikke hilst velkommen av aksjon «Hidra Landfast».