Kortere ventetid for adopsjon

Ventetiden på behandling av adopsjonssøknader er redusert. Men dette har gått ut over formidlingen av støttekontakter og besøkshjem.