Ingen støtte til byggesaksklage

Byggesaksutvalget avviser klagen fra Lene Karin Egeland og Håkon Kyllesø i forbindelse med en byggesak på Bogafjell.