Basar på Ogna

Ogna bedehus har teke mange steg mot eit ferdig bedehus sidan storbasaren som vart halden til inntekt for huset i fjor. No er dei klar til basar igjen på Ogna.