20 narkomane på metadon i Stavanger

Av rundt 20 tunge rusmisbrukere som får metadonbehandling i Stavanger, har halvparten kommet seg ut av rusmisbruket.