Omsorgs- yrker mest utsatt

Barnehageavdelingen er en av avdelingene som sliter med høyt sykefravær. Hele 8,93 prosent viser statistikken etter første halvår. Det er en økning fra fjorårets tall på 7,35 prosent.