Gladmat er drahjelp for landbruket

Representantar for landbruksnæringa tilbakeviser kritikken om at Gladmatfestivalen vart for mykje prega av øl, fest og internasjonal mat.