Må bruke dem som er her

Mirna Kotlica synes det er rart at det skal komme flere utenlandske helsearbeidere til Norge. Selv prøvde hun i mange år å få innpass på det norske arbeidsmarkedet, uten å lykkes.