Rikskonsertene til Sandnes likevel

Forrige gang takket Sandnes nei, men nå er midlene satt av: Fra 1. august er byen på nytt med i rikskonsert-ordningen.